Trojsten

Registrácia Trojsten ID

  • Vaše heslo sa nesmie príliš podobať na ostatné osobné informácie.
  • Vaše heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov.
  • Vaše heslo nemôže byť jedno z často používaných hesiel.
  • Vaše heslo nemôže pozostávať iba z číslic.

Máš už účet? Prihlás sa

Trojsten ID v2024.6